De Moofie Care is bedoeld voor ouderen, voor volwassen mensen met een verstandelijke, een meervoudige of een beweegbeperking, en voor mensen die langdurig in het ziekenhuis moeten verblijven. Voor hen kan bewegen moeizaam gaan of zelfs pijnlijk zijn. Beweging stimuleren voorkomt verdere fysieke en cognitieve achteruitgang en zorgt voor snellere revalidatie. De Moofie Care bevat oefeningen die zijn voorgeprogrammeerd op bekende muziek van vroeger en op Hollandse bekende hits. 

De Moofie Care brengt mensen eenvoudig in beweging, zelfstandig of met een beetje begeleiding van vrijwilligers, personeel, vrienden of familie. Deze handzame beweegstick zegt hardop welke beweging je gaat maken, en knipt de oefening daarna in kleine, begrijpelijke stapjes op die je steeds opvolgt. Lichtjes en geluiden worden daarbij ter ondersteuning en ter motivatie gebruikt. Wanneer na het oefenen van een beweging de opdracht klinkt ‘Blijf bewegen tot de muziek stopt’, en de herkenbare muziek van vroeger wordt ingezet, is bewegen geen opgave meer, maar gaat het als vanzelf!

Er zijn twee versies: de Moofie Care Just Move en de Moofie Care Professional.

Moofie Care Just Move

De naam zegt het al: met de Moofie Care Just Move kun je alleen bewegen. Dus er staan geen spellen of luisterverhalen op. Alle oefeningen zijn door ons voorgeprogrammeerd op muziek. Elke oefening heeft een uniek muziekfragment. Bij de Care-versies wordt gebruik gemaakt van muziek van vroeger en bekende Hollandse hits. Deze Moofie Just Move speelt de oefeningen random af. Moofie kiest dus uit de talloze oefenin