Privacyverklaring

Dit privacy-beleid is van toepassing op de website(s) en marketingactiviteiten van Moofie, en de overige diensten die we u of uw organisatie aanbieden. Door onze website te gebruiken en ons uw persoonsgegevens te verstrekken, erkent u ons privacy-beleid gelezen te hebben.

Moofie B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86889761 en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij hechten veel belang aan uw privacy en zullen daar zeer vertrouwelijk en zorgvuldig mee omgaan.

Uw persoonsgegevens:

Moofie B.V. verwerkt persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van opdrachtgevers en haar medewerkers. Afhankelijk van de diensten en producten die u gebruikt, moet u ons wellicht een geldig e-mailadres, uw naam, bedrijfsnaam, postadres, factuuradres, telefoonnummer en/of betalingsgegevens verstrekken.

De doelen om uw persoonsgegevens te verwerken:

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de hieronder genoemde doeleinden.
Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Het aangaan van een overeenkomst
Het onderhouden van de zakelijke relatie Het afhandelen van uw betaling
Incidenteel verzenden van een nieuwsbrief of mailing (max. 4x per jaar)
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen of uitbreidingen van onze diensten en producten Om goederen en diensten bij u af te Leveren.

Moofie B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Moofie B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moofie B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Moofie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet Langer dan strikt nodig is om