Een aantal zorginstellingen heeft inmiddels hun ervaringen met de Moofie met ons gedeeld. We merken dat de Moofie zeer divers wordt ingezet en dat is precies wat ‘m zo uniek maakt! Moofie wordt vaak aan tafel in de gezamenlijke huiskamers of met het wekelijkse gymuurtje gebruikt om samen met een aantal anderen even lekker te gaan bewegen. Ook de beweegprogramma’s die je in tweetallen uitvoert, met name ontwikkeld voor de PG-doelgroep of mensen met een (zeer) verminderde cognitieve of fysieke functie, worden erg gewaardeerd. U creëert op deze manier een prachtig intiem beweegmoment met uw dierbare of cliënt.

Hieronder enkele referenties vanuit de zorginstellingen:

Esther Zweden, fysiotherapeut bij Siza (organisatie voor mensen met een beperking):
“We hebben gisteren nog samen bewogen met ons oefengroepje met de Moofie. Iedere dinsdag geef ik beweging aan een clubje van 8 dames van hoge leeftijd ( 60-84 jaar) met een licht/matige verstandelijke beperking  mbv hoepels, ballen en stokken. Ik merk zelf dat vooral de muziek ze enorm stimuleert, maar ook het doorgeven van de Moofie aan de ander na elke oefening. We gebruiken 1 Moofie, de anderen hebben een gewone stok. Ze vinden het allemaal het leukst om de Moofie vast te mogen houden. Binnenkort gaan we de tweede Moofie tegelijkertijd in de groep gebruiken.”

Sanne Stevens, activiteitenbegeleider en Gespecialiseerd Verzorgende PG, Meander Groep, wijkzorgcentrum Laethof:
“Wij zijn allemaal zeer enthousiast over de Moofie. Dat geldt voor onze bewoners, maar ook de medewerkers. Dat laatste is natuurlijk ook erg belangrijk voor het gebruik. Mensen die moeilijk te stimuleren zijn, zijn met de Moofie goed over te halen om toch te bewegen en kunnen vaak meer dan je denkt. Ook is de muziek mooi gekozen, hij is (zelf in Limburg) herkenbaar. En als hij niet herkenbaar is, slaat hij toch goed aan, hij is dus zeer uitnodigend en stimulerend. Dit is uiteraard wel echt de doelgroep om activiteiten samen te doen. Ik heb de Moofie heel vaak samen vast. De Moofies gaan van groep naar groep, dus het is wel erg handig dat we er twee hebben. Wij zijn heel blij met de aanschaf van de twee Moofies!”

Sabine Zewald, activiteitenbegeleider RijnWaal Zorggroep:
“Al enige tijd zijn wij in het bezit van de Moofie. De installatie ging goed en er wordt op de afdeling gebruik van gemaakt. Onze bewoners reageren er heel leuk op, veel herkenning vooral bij de liedjes en het bewegen. Zij kunnen met begeleiding van iemand de instructies goed opvolgen. Het creëert mooie momenten tussen ons en onze bewoners. Leuk om op deze interactieve manier bezig te zijn. Ook heel gebruiksvriendelijk voor vrijwilligers en familie.”

Martine Schets, beweegagoog Visio:
In de afgelopen maanden hebben we bij Koninklijke Visio de Blauwe Kamer (wonen en dagbesteding)  gebruik gemaakt van de Moofie. Wij delen graag onze bevindingen met jullie.

Wat is de Moofie?
De Moofie is een pratende stok waarmee je beweegactiviteiten kunt doen. De Moofie zegt stap voor stap wat je moet doen, ondersteunt met licht en muziek. Via een bijgeleverde USB stick en de bijbehorende software kun je zelf een keuze maken welke beweegactiviteiten er op de Moofie staan. Zo kun je zelf een beweegprogramma samenstellen van makkelijk naar moeilijk. Er zijn oefeningen gericht op alleen het bovenlichaam of het onderlichaam en oefeningen waarbij het gebruik van het boven- en onderlichaam gecombineerd worden. De oefeningen kunnen zittend en/of staand uitgevoerd worden, wat het ook zeer geschikt maakt voor rolstoel gebonden cliënten. Door middel van het aanraken van de verschillende lichtvlakken, kun je een keuze maken uit de verschillende programma’s of antwoord geven tijdens een spelletje.

Naast de beweegactiviteiten staan er ook spelletjes en luisterverhalen op.

Ervaringen
Wij hebben de Moofie de laatste maanden regelmatig ingezet bij de bewegingsagogie, fysiotherapie en recreatieve beweging. Wij hebben voornamelijk de beweegactiviteiten uitgevoerd en met enkele cliënten ook de spelletjes. De spelletjes zijn vooral leuk voor mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking. Van de voorleesverhalen hebben wij geen gebruik gemaakt. Wij hebben de Moofie voornamelijk getest bij mensen met een matige en ernstige verstandelijke beperking en enkele cliënten met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast hebben alle cliënten bij De Blauwe Kamer een visuele beperking en een aantal ook een lichamelijke beperking.

Cliënten met licht tot matige verstandelijke beperking en een rest visus kunnen de stok zelfstandig gebruiken, ze gebruiken de lichtvlakken goed en luisteren geconcentreerd naar de Moofie. Door de verbale ondersteuning van de Moofie lukt het goed om de oefening uit te voeren, de muziek die daarna volgt maakt het extra leuk. De activiteit is onder anderen uitgevoerd in groepjes van ongeveer vijf cliënten, maar ook individueel. In een groepje krijgt bijvoorbeeld één cliënt met nog een rest visus de Moofie, de anderen(waarvan de meesten volledig blind zijn) krijgen een gewone stok of flexibeam. Het lukt erg goed om samen met de Moofie op deze manier in beweging te zijn. Als begeleider heb je je handen vrij, om cliënten die het niet goed begrijpen extra te ondersteunen. Bij een enkeling geven de lichtjes te veel afleiding om de opdrachten uit te voeren. Ze zijn te veel bezig met het kijken naar de lichtjes, dat ze niet tot bewegen komen. Maar ook dat is een beleving! Bij één groep ging het zelfs zo goed dat de begeleider niets meer hoefde te doen, de groep was geheel zelfstandig bezig (20 tot 30 minuten). De cliënten bleven geconcentreerd en actief. Tot slot was er zelfs één cliënt met een licht verstandelijke beperking en die volledig blind is, die zelfstandig gebruik kon maken van de Moofie. Deze cliënt kon zelfstandig de vlakken activeren om door te gaan naar de volgende oefening.

Bij de cliënten met een ernstige verstandelijke beperking wordt de verbale ondersteuning wisselend ervaren. Soms duurt dit voor hen te lang, doordat ze vaak de opdracht niet begrijpen. De begeleider gebruikt bij deze cliënten samen met hen de Moofie, dus de opdracht wordt samen uitgevoerd, waarbij de liedjes juist van meerwaarde zijn. Voor deze doelgroep wordt het bewegen door de liedjes extra leuk. De lichtjes vinden sommigen ook erg interessant. Binnen het DAC is de Moofie bij dezelfde groep een aantal weken achter elkaar gebruikt. Door de herhaling zie je herkenning en ze worden steeds meer enthousiast.  Eerst was het voor sommigen erg wennen, het was nieuw, alleen de lichtjes waren al genoeg prikkels en de verbale ondersteuning duurde te lang. Na een paar weken, werd de activiteit door ieder op zijn  eigen manier als prettig ervaren. De cliënten doen goed mee met de bewegingen, steeds wel individueel met begeleiding. Maar op dat moment genieten de andere cliënten van de muziek. Ookal begrijpen deze cliënten de verbale aanwijzingen niet, het is wel een houvast voor de begeleiding.

De Moofie is ook ingezet tijdens de beweging op de woning. Een aantal groepsbegeleiders waren erg enthousiast over de Moofie. De Moofie is een leuke tool om op een eenvoudige en leuke manier de cliënten in beweging te krijgen. De groepsbegeleiders gaven aan dat de Moofie zeker een meerwaarde heeft. Omdat de Moofie stap voor stap uitlegt wat de bedoeling is, ondersteund met muziek, hoeven zij zelf niet het wiel uit te vinden. Op enkele woongroepen overwegen ze zelfs om een eigen Moofie aan te schaffen.

Wij zijn erg enthousiast over de Moofie. Deze heeft zeker een meerwaarde voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Doordat de Moofie zoveel mogelijkheden heeft, is het een zeer geschikte tool om in te zetten bij specifieke bewegingsgerichte hulpvragen(bewegingsagogie en fysiotherapie). Er wordt aanspraak gemaakt op zowel fysieke als op cognitieve mogelijkheden. Tevens heeft men niet het idee dat ze aan het oefenen zijn wat het minder beladen maakt en men meer gemotiveerd is. Wij zouden onze Moofie graag uit willen breiden met kinderliedjes en hedendaagse muziek. Onder de ouderen is de huidige muziek erg in trek. Er wordt niet alleen op bewogen, maar er wordt ook veel meegezongen.